0 Spillere
Online
loading..
Kopier IP

DINE RETTIGHEDER

1)
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandet andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

2)
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3)
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ønsker du at benytte dine rettigheder? Kontakt os venligst på mail: support@chopnex.net.

HVORDAN INDSAMLER FG MARKETING PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler personoplysninger på følgende vis:

  • Når du vælger at købe og/eller opretter dig via FG Marketings serviceydelser
  • Fra personer der handler på dine vegne
  • Fra sociale medier

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Kundeoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som juridisk navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og brugernavn

2) Erhvervsoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
  • CVR-nummer og eventuelt CPR-nummer

ADGANG

FG Marketing har strikse sikkerhedsprocedure med hensyn til adgang til kundedata. Enhver tilgåelse til kundedata fra en repræsentant bliver logget. Derfor kan du blive pålagt at lave en supporthenvendelse for at vi kan betjene dig, da vores system er bygget til, at vi ikke kan tilgå dit produkt uden en aktiv sag - med det formål at give dig tryghed og sikkerhed.

DATAANSVAR

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik.
FG Marketing behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Personlige oplysninger kan viderebringes til en 3. part, i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse. For de persondata vi selv håndterer, er det kun det nødvendige personale der har adgang til dette. Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af FG Marketing eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og politiet indenfor 24 timer.